Joel Kinnaman #SOPIGSTRAFFSKALA

Sexualbrott mot barn ska inte leda till böter, 2014-08-19


Idag är det inte ovanligt att sexuella övergrepp mot barn leder till böter. Den svenska straffskalan har kritiserats hårt, inte minst från FN. För att illustrera hur absurt det är att Sverige idag inte ser allvarligare på sexualbrott mot barn har vi valt att jämföra straffen för sexualbrott mot barn med nedskräpning, som också är ett bötesbrott. 


Vi menar att sexuella övergrepp mot barn inte på något sätt ska gå att jämföra med att spotta tuggummi på gatan, och kring detta vill vi skapa engagemang och diskussion. 


www.sopigstraffskala.se


Besök vår kampanjsida och ta ställning mot en #sopigstraffskala du med. 
FBtwitterblogg